Posts In: Teori

I traditionel kinesisk medicin (TCM), de fem elementer, nogle gange kaldet de fem faser, er en måde at forstå og forklare forholdet mellem de forskellige elementer i naturen og den livsenergi, kaldet Qi, som flyder gennem dem. De skal ikke tolkes bogstaveligt, men et element er en måde at se en del af kroppen på. Sammen med meridianteori bliver disse forbundet med kroppens organer og funktioner. De benyttes til at finde og behandle forskellige symptomer. De grundlæggende elementer kaldes træ, ild, jord, metal og vand. Alle mennesker består af en blanding af disse, og når de kommer ud af balance opstår der problemer i kroppen.

Forståelse af hvordan de fem elementer påvirker ens helbred hjælper lægen til at udvikle en omfattende og effektiv behandlingsplan der kan eliminere problematiske kroniske tilstande.

Forhold til helbred

I dette konceptuelle system, bevæger og ændrer de fem elementer sig konstant, i en naturlig cyklus, og påvirker en ens helbred. De fem elementer bruges til at fortolke og forklare fysiologi og patologi. Hvert element er associeret med forskellige organer, farver, smage, sanser, følelser, årstider og vejr.

Elementerne fremmer og kontrollerer hinanden

Den yderste cirkel er den genererende cyklus. Stjernen er den kontrollerende cyklus.
 • Træ fremmer ild
 • Ild fremmer jord
 • Jord fremmer metal
 • Metal fremmer vand
 • Vand fremmer træ
 • Træ kontrollerer jord
 • Jord kontrollerer vand
 • Vand kontrollerer ild
 • Ild kontrollerer metal
 • Metal kontrollerer træ

Brug i diagnosticering

Brugen af de fem elementer i medicin er simpel; Når et element bliver for svagt, stærkt eller aktivt, kommer hele strukturen ud af balance, og der vil opstå heldbreds problemer. En TCM behandler vil tage de samme prøver, målinger og stille de samme spørgsmål som vi gør i vesten, men vil tillægge ydereligere analyse omkring patientens miljø og sind. Alle de oplysninger, som en TCM behandler indsamler om en patient, vil blive gennemgået ved hjælp af modellen med fem elementer.

Alle består af en struktur dannet af de fem elementer, og disse skal være i balance for at være sund

Behandlingen sigter efter at restaurere patientens qi niveau og qi flow. Dette kan bl.a. bestå a akupunktur som justere qi strømmen gennem kroppens meridian kanaler, noget som man nu begynder at kunne påvise ved hjælp af vestens videnskabelige instrumenter. Andre eksempler på behandling vil være en speciel designet kostplan, strukturel alignment og kinesiske urter, som alle bidrager til optimalt overordnet helbred.

Brug i yin yoga

Brugen af de fem elementer i yin yoga er mange. Vi kan se på hvilken type af problemer en udøver har, og strukturere et yin yoga program som kan komplimentere traditionel behandling. I yin yoga påvirker vi målrettet meridiankanalerne og vores led. De gamle daoister mente af led sundhed er kilden til et langt liv, på samme måde som vi i vesten også ved at en af nøglerne til sunhed er bevægelighed. Når vores led går i stykker kan vores qi ikke flyde igennem dem, og så vil der opstå smerte og ubalance i kroppen. Når vi får åbnet op i vores meridiankanaler kan vi reparere vores led indefra, og derved helbrede os selv.


En yin yoga praksis kan være specificeret for at håndtere et unikt problem, men kan også være designet efter f.eks. årstiden, tid på døgnet, overordnede anatomiske områder, filosofiske temaer, generelle fysiske udfordringer, søvnbesvær, psykologiske problemer og meget mere.

YIN YOGAENS ELEMENTER

“Metal elementet styrer vores evne til at tage livet til os, absorbere det som er godt for os, lade resten ligge, og skabe rum for forandring.”

Yin yoga er en praksis som indbyder til stilhed og overgivelse af vores almindelige aktiviteter, samt observering af nuet og vores indre opmærksomhed.

En integrering af de kinesiske fem elementer i yin yoga beriger yin yoga praksis med en helbredende effekt, da vi hver især er en sammensætning af de fem elementer, jord, ild, vand, metal og træ.

Når vi er ude af balance kan vi gennem kinesisk visdom og indisk asana tradition justere kroppen på plads, og få vores muskler til at give slip på bestemte måder, som påvirker kroppen så den påbegynder biologiske processer, som forbedrer immunitet og vitalitet.

Desuden vil yin yoga hjælpe dig til at sætte tempoet, og tage styring over dine tankemønstre. Noget som især er blevet vigtigt i en verden hvor dine omgivelser konstant prøver at bevæge din opmærksomhed hurtigt videre.

Forbundet med metal elementet finder vi Lunge meridian kanalen

Billede af Peter Deadman – A Manual of Acupuncture

Metal Elementet & Lunge meridian: Skaber plads for transformation
Metal elementet styrer vores evne til at modtage livet, absorbere det som er godt for os og give slip på resten. Metal elementet skaber også plads for nyskabelse. Tyktarmen støtter vores evne til at uskille det som er dårligt for os, og Lungerne støtter vores evne til forandring og overgivelse til transformation.

Forbindelser til metal elementet

 • Organ: Lunge, Tyktarm
 • Sæson: Efterår
 • Vejr: Tørt
 • Retning: Vest
 • Negativ følelse: Sorg
 • Farve: Hvid
 • Smag: Krydret
 • Lyd: Gråd
 • Sanseorgan: Næse
 • Sans: Lugt
 • Kropsdel: Hud

Åndedrættet og deraf Lungerne er et af de vigtigste redskaber i yin yoga.
I yin yoga bruger vi, igennem øvelser, åndedrættet til stimulere vores parasympatiske nervesystem, og få kroppen til at slappe af og give slip. Når det modsatte sker, hvis vi f.eks. bliver presset eller pludseligt udfordret, vil vi enten trække vejret hurtigt og overfladisk, eller lade det gå helt i stå og holde vejret. Vores sympatiske nervesystem er altså helt oppe i gear.

Sæson for metal
Efteråret er tiden til at give slip og rydde ud. Som blade der daler fra træerne, bør vi give slip på vedhængende negativ energi og tanker. Vi laver pranayama øvelser for at konservere vores energi, og for at give slip på det vi ikke længere har brug for. Efteråret er vendepunktet for sommerens yang imod vinterens yin.

Metal element ude af balance
Når metal elementet er ude af balance kan vi ikke udtrykke os ordenligt. I stedet for at være stolte af os selv vil vi have urealistiske forventninger og opleve en utilfredshed med virkeligheden som den er, og den forandring der hører med. Vi vil ikke kunne skælne mellem hvad der har værdi for os, og hvad vi bør give slip på. Det kan f.eks. komme til udtryk ved at man ikke kan give slip på emotionel smærte eller sorg.

Fysiske symptomer på ubalance

 • man sukker ofte
 • overfladisk vejtrækning
 • dårlig holdning

Emotionelle symptomer på ubalance

 • håbløshed
 • pessimisme
 • langvarig sorg
 • isolation
 • asocial adfærd
 • manglende evne til at give slip
 • hamstring

Balanceret metal element
Et balanceret metal element øger vores evne til at komme igennem sorg, og give slip for fortiden for derimod at tilegne os visdom. Vi giver slip på det vi klynger os til, og former nye bånd uden frygt for tab. Det hjælper os med at være nærværende og taknemmelige for det vi har her og nu.

Indre stemme:
Alting ændrer sig 

Metal Elementet Yin Yoga praksis
Metal elementet i praksis vil støtte Lungen (stort L), og optimal funktion. Stillinger som påvirker Lunge meridian og A metal element practice is one to support the lungs in its optimal functioning. As the energetics are a clearing and transformation, releasing the older, we can use twists as a cleansing technique which helps us approach the center line more aptly, arm and heart openers to lengthen and lubricate the metal element meridian and spread wide the ribcage, and side body lengtheners to make more space for the lungs.

Eksempler på stillinger

 • Barnets stilling med twist skulder i gulv
 • Liggende tvist
 • Cow face (Gomukhasana)         
 • Bro med støtte og kaktusarme

YIN YOGAENS ELEMENTER 

“Når ild elementet er i balance kan skuffelse og desillusioner i vores relationer og foventninger, være i stand til at modne os og være lærerige, og gøre det lettere at fortsætte med at skabe plads i vores hjerte.

Yin Yoga is a practice that seeks to mindfully lengthen and lubricate the connective tissues and approach Equanimity in the subtle and emotional body. Practicing the methods of stillness, mindfulness, and loving kindness, Yin Yoga empowers practitioners to coax Prana into particular healing and rejuvenate pathways.

In a world that’s ever shifting, may you use this practice to find stillness.

n thought patterns which engender suffering, may this practice allow you to see the unity of all things, from the shifting of the seasons to the suppleness of the spine.

Xoxo,
Kali Durga

kali basman, fire element blog post

Fire Element & the Heart Meridian: Illuminating Bhakti, Devotion

The yin meridians of the fire element run from the chest down the arms and into the hands. They relate strongly to touch, intimacy and connection. Its through touch that we affirm friendship, warmth, communicate our live, give and receive, share. An inner pathway penetrates the tongue and extends down through the diaphragm to connect heart center with lower energy centers that empower sexual responsiveness.

Emotional harmony from the heart results from opening from heart center and acceptance. If fire energy is balanced, disappointments and disillusionments in relationships are able to be part of our maturing and learning, and in their conscious reflections continue to open our heart

Ask Yourself: What engenders an authentic feeling of expansive joy in my heart? How do I deal with disappointments and disillusionments in relationships – do they help me to mature, or do I shut down? 

Season: Upwards energy, stimulation/excitement, full moon, midday, heat of summer

Organ Functionality: Oxygenation- Dark red blood low in oxygen enters the right atrium of the heart and pumped outward into the lungs. Bright red oxygenated, pranic blood then returns from the lungs into the left atrium of the heart and distributed to the entire body. Heart is the gateway to pranic distribution of the entire system. Notice how you feel when you breathe from the heart, with compassion and love, versus non-integrated breathing that may feel staggered and poorly distributed.

organ functioning, fire element

Constitutional Personality Types

Imbalanced Fire: Imbalanced fire types can experience lack of self-compassion, self-love, manifesting in a need to ensure they are loved and have someone to love.  They often feel lonely, or socially/sexually overactive (yin/yang). Often feels lonely, unloved. Inability to authentically connect but always searching to fill that

Physical symptoms of imbalance:
Heart palpitations, chronic stiffness or tension in chest, excessive thirst, poor circulation, BP problems (low/high) hardening of arteries, neck/shoulder pain, Anemia

Emotional symptoms of imbalance:

 • Lack of self-love, poor self-esteem
 • Emotionally oversensitive – easily hurt
 • Withdrawn and shy or overly communicative
 • Difficulty integrating sociall

When fire is in balance, fire types are loving, spontaneous and joyful. Life is full of laughter, fun and creativity. Feeling of being in sync with the self and others. Emotional warmth and radiance.

Fire element postures can include:

Melting Heart (Anahatasana)    
Dragonfly (Upavistakonasana)    
Supported Backbend-Chest/Heart Openers
Sphinx/Seal  (Bhujangasana)

By: Kali Basman

water element, kali basman

Yin Yoga is a practice which encourages a softening or surrendering of activity and an observation of present moment awareness. Integrating the Chinese Five Elements into the practice enriches the paradigm of Yin Yoga as a healing modality, as we are each an embodiment of Earth, Fire, Water, Metal & Wood. During circumstances of imbalance, we can utilize the wisdom tradition of Yoga Asana to organize the skeleton and relax the musculature in specific ways which awaken and enliven gentle self-inquiry and a lubrication of the connective tissues and pathways for immunity, longevity, and vitality.

In a world that’s ever shifting, may you use this practice to find stillness.

In thought patterns which engender suffering, may this practice allow you to see the unity of all things, from the shifting of the seasons to the suppleness of the spine

Xoxo,
Kali Durga

kali basman, blog post

WATER ELEMENT & THE KIDNEY MERIDIAN: APPROACHING EQUANIMITY & RESTORATION

The wisdom of water is its incredible strength, it carves rock and shapes the entire earth, but without force. Water element allows for adaptation to all of life’s changes, challenges and stresses. Like the flow of water, a balanced practice empowers us to govern emotions, rather than letting emotions govern us.

This is sometimes called ‘radical impartiality’: water energy enables us to act effectively in regard to a problem despite emotional responses, from a place of stable clarity, and to continue to advance or retreat appropriately. To act consciously, rather than react unconsciously. Allowing feelings to be there, without suppressing or indulging them. 

ASK YOURSELF. 

Do I know when to stand my ground and when to surrender? Am I making choices which deplete my vital energy, or allowing spaces to replenish and revitalize my system?

SEASONS.

Each element is most dominant in a particular season. The winter, which is also the season most dominant in YIN energy, is also the home of the water element. Just as a bear hibernates in winter, the water element of this season asks us to engage in renourishing activities. 
 

ORGAN FUNCTIONALITY. 

Located below the lowest ribs on the back body, the kidneys are responsible for waste removal and filtration of blood. Kidney energy effects all of life’s processes from birth onwards. It is essential for growth and maintenance of general vitality, creativity, youthfulness, and sexuality. Kidney energy controls the Chi, or essence, and thus gives stamina and vigor to the entire bodymind. 


CONSTITUTIONAL PERSONALITY TYPES:

IMBALANCED EARTH: 

 • Excessive reactivity and perpetual state of emotional responsiveness (opposite of equanimity) highlight an imbalanced water type. Fear, stress and anxiety drain the system of motivation, so they are unable to cope with issues that arise.

WATER TYPES:

 • They tend to create stressful schedules and unrealistic priorities to take on too much beyond their capacity. A continuous build-up of stress and a consistent strain on adrenal glands and nervous system can drain them.
 • Physical symptoms of imbalance: Kidney deficiency is more apparent in winter. If fatigued or unbalanced, water types are less able to stay warm and grounded and nourished when the water element is intense. Weak kidney chi can manifest as yellow palor to the skin, blue bags under the eyes, a craving for salty food, and aversion to the cold.
 • Emotional symptoms of imbalance: Fear, panic attacks, phobias, feeling overwhelmed.

BALANCED WATER TYPES: 

 • They trust in the flow of life. They are typically morning people, as they awake full of vigor. They are motivated and thus flow around obstacles with a skillful balance of effortlessness and determination.

The water meridian or the kidney channel begins at the sole of the foot and curls around the inner ankle before ascending up the inseam of the back of the leg. As it reaches through the inner groin it branches up the front of the spine and chest to end just below the collarbones.
   
A Yin Yoga practice to support and balance water element typically tends to emphasize vitality support. As the kidneys filter toxins from the blood, our aim in a water practice is to support the flow of blood and Qi uninterrupted, alongside front and back bends and lengthening of the inner leg line.

TRY SOME OF THESE WATER ELEMENT POSTURES!

 • Half dragonfly (Parivrtta Janu Sirsasana)
 • Caterpillar (Paschimottanasana)
 • Sphinx (Salamba Bhujangasana)
 • Seal (Bhujangasana)
 • Bridge or supported bridge (Setu Bandha Sarvangasana)

By: Kali Basman

“Wood element is a delicate balance of asserting and expressing our truths and preferences while accepting other points of views and processes without judgement.”

wood element, kali basman

Yin Yoga is a practice which encourages a softening or surrendering of activity and an observation of present moment awareness. Integrating the Chinese Five Elements into the practice enriches the paradigm of Yin Yoga as a healing modality, as we are each an embodiment of Earth, Fire, Water, Metal & Wood. During circumstances of imbalance, we can utilize the wisdom tradition of Yoga Asana to organize the skeleton and relax the musculature in specific ways which awaken and enliven gentle self-inquiry and a lubrication of the connective tissues and pathways for immunity, longevity, and vitality.

In a world that’s ever shifting, may you use this practice to find stillness.

In thought patterns which engender suffering, may this practice allow you to see the unity of all things, from the shifting of the seasons to the suppleness of the spine.

Xoxo,
ali Durga

liver meridian, wood element, kali basman

Wood Element & the Liver Meridian: Finding Nourishment and Grounded-ness

The wood element governs our relationship to order, planning, and control. Feelings of frustration may be the penalty for not growing into and asserting out whole self. Wood energy also involves our physical and mental flexibility. If a constitution finds imbalance in the wood element, the result is stubbornness, and narrow-mindedness like a rigid branch that cannot bend but will break instead. Wood element is a delicate balance of asserting and expressing our truths and preferences while accepting other points of views and processes without judgement.


ORGAN FUNCTIONALITY

A wood element practice is one to support the liver in its optimal functioning. The liver is the largest organ in the body, weighing between 3-4 pounds. 2.5 Pints of blood flow through the liver each minute, freshly oxygenated blood from the heart and nutrient rich blood from the stomach, spleen, and pancreas. The liver secretes various substances required by the body including glucose, proteins, vitamins and fats. There are more than 500 known functions carried out by the liver, including conversion of carbohydrates, processing of protein, storage of iron, assembly of amino acids, destructions of toxins such as nicotine and alcohol.

The liver is one of the most congested of all organs in modern day – excess fats, chemicals intoxicants, and denatured foods must all be processed by and through the liver, which need to be in prime working order to filter and detoxify our bodies.

A branch of the liver meridian extends into the eyes and governs our physical and psychological vision, being in tune with a vision for our life’s purpose. Wood energy is responsible for seeing this vision clearly and ordering and planning the steps to make our visions a reality.

Emotion: anger/frustration [this is often the emotion that gets cleared in a wood practice] 

One of the first signs of disharmony in liver occurs on emotional level- anger, frustration, impatience, resentment, and explosive behavior. If these emotions not processed, it can lead to disharmony or disease in the system.

Learning to deal with frustration and anger is an essential part of learning to assert and express oneself. Without self-awareness, assertion can become aggressive, or assertion can dwindle to be non-existent as we shrink from aspects of self we are not entirely comfortable with. Often a wood imbalance manifests as being “nice”, masking our true feelings, stifling our truth. 

Season: Each element is felt most strongly during a particular season. The wood element is most potently alive in Spring; think of the detoxification processes of the liver akin to a ‘spring cleaning’ where the kinetics of the meridian assume the movement and shifting of stagnation, the clearing out of accumulated debris and tension.

Constitutional Personality Types:
Imbalanced Wood types tend to suppress emotions, staying quietly rigid and unflexible in their views and behavior.  Likely to have episodes of explosive reactivity, stubbornness, irritability after suppressing for so long. 

Wood imbalanced type can be timid and lack courage to express oneself fully, or on the opposite side of the spectrum can be overassertive in their opinion and the attempt to obtain what they want. Anger and resentment can result from both patterns.

Physical symptoms of imbalance:  yellow eyes + skin, stiffness, arthritis, tired eyes/weak/blurred vision/light sensitivity, migraines, weak nails. 

Emotional symptoms of imbalance:  

 • angry, impatient, emotional repression
 • aggression, shouting
 • lack of direction/purpose
 • rigid attitude, always right
 • nervous tension

Balanced Wood: Confident and intuitive, patient and able to express emotions as they arise. Able to express their personality instead of assert themselves, smooth and relaxed.

The key lesson for wood is to express oneself and allow growth with patience and compassion and fully accepting themselves exactly as they are.

Wood Element Yoga
A wood element practice is one to support the liver in its optimal functioning. As the energetics are a moving, shifting stagnant energy, we can use twists as a cleansing technique which helps us approach the center line more aptly, and hip openers to clear the debris.

Wood element postures can include:

Supine twist  (Jatharaparivartanasana)
Cow Pose (Gomukhasana)         
Squat (Malasana)

By: Kali Basman

“When we are connected to the Earth there is a palpable sense of groundedness, a connection to the center of ourselves and the center of all things”

5 elements yin yoga, kali durga
kali yin yoga, earth element

Yin Yoga is a practice which encourages a softening or surrendering of activity and an observation of present moment awareness. Integrating the Chinese Five Elements into the practice enriches the paradigm of Yin Yoga as a healing modality, as we are each an embodiment of Earth, Fire, Water, Metal & Wood.

During circumstances of imbalance, we can utilize the wisdom tradition of Yoga Asana to organize the skeleton and relax the musculature in specific ways which awaken and enliven gentle self-inquiry and a lubrication of the connective tissues and pathways for immunity, longevity, and vitality.

In a world that’s ever shifting, may you use this practice to find stillness.

In thought patterns which engender suffering, may this practice allow you to see the unity of all things, from the shifting of the seasons to the suppleness of the spine.

Xoxo,
Kali Durga

kali earth element

Earth Element & the Stomach Meridian: Finding Nourishment and Groundedness
When we are connected to the Earth there is a palpable sense of groundedness, a connection to the center of ourselves and the center of all things. A coming home. We call her “Mother Earth” for she is continuously nourishing and supporting us. She is the foundation of our physical well-being and our direct connection to universe.

Ask Yourself: How do I nourish myself?  Earth element therapeutics include connecting with nature, walking barefoot on the earth, eating slowly and consciously, and taking time for things that delight and nourish you.

Seasons. Each element is most dominant in a particular season. The earth element, however, shows up between every season. The energy of the earth element is a gathering back and centering yourself, a downwards, grounding energetic.
Organ Functionality. The stomach sits beneath the spleen, below the left side of the rib cage. 
The stomach’s primary function is digestion, to mix the nourishment we uptake with acidics from the stomach to pass substance to the intestines. Mounting evidence suggests the essentiality of the ‘belly brain’, in which emotions substantially affect the digestive and immune response process.

Constitutional Personality Types:
Imbalanced Earth types typically do not nurture and nourish themselves. They can experience a Sense of emptiness and neediness, an insatiable desire to fill a void. Imbalanced earth types are often looking for something to fill them- relationships, food, alcohol/drugs, TV, shopping, work.

Physical symptoms of imbalance: Eating patterns can be dysfunctional, as earth types tend to have issues which center around food and relationships. Sugar/sweet cravings, overeating, bloated belly, Candida are all symptomatic of earth element imbalance.  

Emotional symptoms of imbalance: Anxiety, Clinginess, Possessive in relationships, craving of sympathy. 

Balanced Earth types are grounded, present, and connected. When they walk into a room, you can sense the way in which they are inhabiting their bodies fully.

Balanced types understanding which activities and experiences are nourishing, as opposed to which ones temporarily fill a desire. They are nurturers, but balance giving with receiving. 

The stomach meridian begins at the cheekbones, traces along the jawbone, and spans across the collarbones. It then descends the front line of the abdomen, through the groin creases, and all the way down front of the thighs and kneecaps across the top of the foot, where it ends at the second toe. A Yin Yoga practice to support and balance earth energy in the system would incorporate aspects of the meridian to lengthen and lubricate the connective tissue among those regions of the body.

Earth element postures can include:
utterfly  (Baddha Konasana)
Frog  (Mandukasana or Bhekasana)
Sleeping Swan (Rajakapotasana)
Saddle (Supta Vajrasana or Supta Virasana)

Grundlaget for daoistisk medicin

Energi er et stort område indenfor kinesisk medicin, daoisme og indisk yoga. Så stort at man, for at kunne forstå det, kan studere det i årevis. I dette indlæg vil vi se nærmere på den overordnede forståelse af energi, i traditionel kinesisk filosofi.
En af de ting der gør energi så spændende at arbejde med i yoga er at det, blandt andet, fungerer som en bro mellem kroppen og sindet, eller mellem den fysiske verden og den spirituelle verden. Sindets evne til at skabe fysiske symptomer i kroppen, både positive og negative, er vel dokumenteret, og mange af de negative symptomer kan udspringe fra et psykospirituelt niveau. Naturligvis spiller vores gener en rolle, og dem vil vi også tage i betragtning.

Overordnet besidder alle tre typer af energi:

 • Jing (Essens)
  • Findes i to typer
   • Jing du er født med (gener)
   • Jing du optager efter fødsel (igennem dit miljø)
  • Gør dig unik
  • Giver tilstedeværelse og visdom
 • Qi (Livskraft)
  • Materiel energi
  • Årsagen, processen og udfaldet af alt
  • Det som animerer din eksistens
 • Shen (Ånd)
  • Din spirituelle del
  • Har altid eksisteret og vil aldrig forsvinde
The Three Treasures : Can be thought of as categories of energy, describing the nature and frequency of  everything  in existence. Jing (physical form) is the most dense, while Shen (spirit) is the most refined. Qi, (movement) is the link in between.
De tre skatte kan ses som tre energi kategorier, som beskriver alt der eksisterer. Jing – en kraftig og mere fysiske form, Shen – den nærmest ikke opfattelige spirituelle del, og Qi – linket her imellem (qi er dog mere en blot dette).
En ofte brugt illustration af forholdende mellem Shen (lyset), Qi (flammen) and Jing (voksen).

Med andre ord manifesterer dette sig altså i mennesker som den fysiske, energiske og spirituelle krop. De relaterer hver i sær til et af de tre primære energicentre i daoisme, Xià Dāntián, Zhōng Dāntián og Shàng Dāntián.

Person i meditation med tre cirkler af lys der repræsenterer øvre, mellem og nedre Dantian.

Jing (kroppen)

Jing er det mest yin fyldige eller materialistiske udtryk af energi. Det er dette niveau af eksistens som vestlig medicin er opmærksomme på, det kan ses, måles og kvantificeres. Da vibrationerne, eller frekvensen på dette niveau er langsomme, vil healing her ske over længere tid. Vi kan påvirke Jing gennem bevægelse, kost, søvn, urter og medicin.

Qi (energi)

Qi er yin og yang i aktivitet sammen. Vi oplever det som den bevægende kraft, fornemmelser, følelser og tanker. Qi siges at blive skabt i lungerne og milten. Qi linker kroppen og ånden sammen.

Vi kan påvirke vores Qi direkte igennem åndedrættet, og via hvordan vi bruger vores krop og sind.

Shen (Ånd/Sind)

Shen er ånden, eller bevidsthed, som dirigerer Qi. Den arbejder på den højeste eller frekvens (mest yang), og selvom den umiddelbar virker subtil, indeholder den et enormt potentiale for healing. I daoisme siges det at alle vores Organer (stort forbogstav), eksisterer på et åndeligt niveau, og indeholder specifikke spirituelle funktioner. Vi påvirker vores Shen gennem meditation og ved at leve i tråd med vores sande ånds formål.

Jing, Qi og Shen, påvirker hinanden. Vores tanker påvirker kroppen gennem vores Qi. Denne påvirkning kan skabe fysiske problemer i kroppen. Samtidig vil vores sind tage skade hvis vi ikke behandler kroppen ordenligt. En dårlig krop vil påvirke vores følelser, tanker og handlinger (eller mangel på samme). Denne synergi kan altså være et positivt eller negativt loop. Det er her at yin yoga bliver særlig interessant, for denne process går begge veje. Hver gang vi kommer til en yin time, gør vi aktivt noget der er godt for vores krop, og ikke nok med at vi styrker vores fysiske krop, så vil dette også styrke vores sind. Vi bliver gladere, mindre bekymret, og vil så igen vil have mere kraft til at tage en yin yoga klasse igen. Vi kan altså komme ind i et positivt feedback loop mellem krop og sind, som konstant bliver stærkere og stærkere.

Det er ikke for at sige at det kan altid kan stå alene, det er der nok intet som kan, men når det handler om at heale kroppen eller sindet så er det helt sikkert, yin yoga vil være til gavn.

NYHEDSBREV

Få besked om workshops og uddannelser!