YIN YOGAENS ELEMENTER

“Metal elementet styrer vores evne til at tage livet til os, absorbere det som er godt for os, lade resten ligge, og skabe rum for forandring.”

Yin yoga er en praksis som indbyder til stilhed og overgivelse af vores almindelige aktiviteter, samt observering af nuet og vores indre opmærksomhed.

En integrering af de kinesiske fem elementer i yin yoga beriger yin yoga praksis med en helbredende effekt, da vi hver især er en sammensætning af de fem elementer, jord, ild, vand, metal og træ.

Når vi er ude af balance kan vi gennem kinesisk visdom og indisk asana tradition justere kroppen på plads, og få vores muskler til at give slip på bestemte måder, som påvirker kroppen så den påbegynder biologiske processer, som forbedrer immunitet og vitalitet.

Desuden vil yin yoga hjælpe dig til at sætte tempoet, og tage styring over dine tankemønstre. Noget som især er blevet vigtigt i en verden hvor dine omgivelser konstant prøver at bevæge din opmærksomhed hurtigt videre.

Forbundet med metal elementet finder vi Lunge meridian kanalen

Billede af Peter Deadman – A Manual of Acupuncture

Metal Elementet & Lunge meridian: Skaber plads for transformation
Metal elementet styrer vores evne til at modtage livet, absorbere det som er godt for os og give slip på resten. Metal elementet skaber også plads for nyskabelse. Tyktarmen støtter vores evne til at uskille det som er dårligt for os, og Lungerne støtter vores evne til forandring og overgivelse til transformation.

Forbindelser til metal elementet

 • Organ: Lunge, Tyktarm
 • Sæson: Efterår
 • Vejr: Tørt
 • Retning: Vest
 • Negativ følelse: Sorg
 • Farve: Hvid
 • Smag: Krydret
 • Lyd: Gråd
 • Sanseorgan: Næse
 • Sans: Lugt
 • Kropsdel: Hud

Åndedrættet og deraf Lungerne er et af de vigtigste redskaber i yin yoga.
I yin yoga bruger vi, igennem øvelser, åndedrættet til stimulere vores parasympatiske nervesystem, og få kroppen til at slappe af og give slip. Når det modsatte sker, hvis vi f.eks. bliver presset eller pludseligt udfordret, vil vi enten trække vejret hurtigt og overfladisk, eller lade det gå helt i stå og holde vejret. Vores sympatiske nervesystem er altså helt oppe i gear.

Sæson for metal
Efteråret er tiden til at give slip og rydde ud. Som blade der daler fra træerne, bør vi give slip på vedhængende negativ energi og tanker. Vi laver pranayama øvelser for at konservere vores energi, og for at give slip på det vi ikke længere har brug for. Efteråret er vendepunktet for sommerens yang imod vinterens yin.

Metal element ude af balance
Når metal elementet er ude af balance kan vi ikke udtrykke os ordenligt. I stedet for at være stolte af os selv vil vi have urealistiske forventninger og opleve en utilfredshed med virkeligheden som den er, og den forandring der hører med. Vi vil ikke kunne skælne mellem hvad der har værdi for os, og hvad vi bør give slip på. Det kan f.eks. komme til udtryk ved at man ikke kan give slip på emotionel smærte eller sorg.

Fysiske symptomer på ubalance

 • man sukker ofte
 • overfladisk vejtrækning
 • dårlig holdning

Emotionelle symptomer på ubalance

 • håbløshed
 • pessimisme
 • langvarig sorg
 • isolation
 • asocial adfærd
 • manglende evne til at give slip
 • hamstring

Balanceret metal element
Et balanceret metal element øger vores evne til at komme igennem sorg, og give slip for fortiden for derimod at tilegne os visdom. Vi giver slip på det vi klynger os til, og former nye bånd uden frygt for tab. Det hjælper os med at være nærværende og taknemmelige for det vi har her og nu.

Indre stemme:
Alting ændrer sig 

Metal Elementet Yin Yoga praksis
Metal elementet i praksis vil støtte Lungen (stort L), og optimal funktion. Stillinger som påvirker Lunge meridian og A metal element practice is one to support the lungs in its optimal functioning. As the energetics are a clearing and transformation, releasing the older, we can use twists as a cleansing technique which helps us approach the center line more aptly, arm and heart openers to lengthen and lubricate the metal element meridian and spread wide the ribcage, and side body lengtheners to make more space for the lungs.

Eksempler på stillinger

 • Barnets stilling med twist skulder i gulv
 • Liggende tvist
 • Cow face (Gomukhasana)         
 • Bro med støtte og kaktusarme